Yükümlülükler Üzerine

“…zira adalet baki kalan takdirin ve şöhretin kaynağıdır, o olmadan hiçbir şey övgüye değer olamaz.”

“Eğer felsefede ilerleme kaydetmişsek, emin olmamız gerekir ki, bütün insanlardan ve tanrılardan saklı da olsak, yine de açgözlüce, haksızca, şehvetle ve ölçüsüzce hiçbir şey yapmamalıyız.”

“…zira bu kişiler hazzı ahlaki doğrulukla, âdeta insanı hayvanla bir tutarak aradaki uzlaşmazlığı ortadan kaldırmak istemişti. Oysa ahlaki doğruluk asla böyle bir birlikteliği kabul etmez, onu reddeder ve geri çevirir.”

Cicero